Contact Us

Shenzhen Corporation

Add.:Room 2208, Shenzhen Kerry Centre, Renmin Road South, Shenzhen!

Tel.:0755-25181833

Fax:0755-25181033

Email:info@zhongmao.net

Domestic